Пътят към качеството

Входящ контрол

Качеството означава и използване на перфектни суровини при производството. Преди да може да се използва за преработка, всяка суровина се проверява и анализира в лабораторията, след като пристигне.

Производство

Всяка производствена стъпка се проверява много стриктно, за да се гарантира спазването на изискванията за хигиена, процес и рецепта. Имаме сертифицирана интегрирана Система за управление на качеството ISO 9001; Система за управление на безопасността на храните FSSC 22000 и ISO 22000; Система за управление за здравето и безопасността при работа ISO 45 001; Система за управление на околната среда ISO 14001.

Логистика

Интелигентната складова логистика гарантира, че нашите стоки винаги напускат склада възможно най-скоро след производство, така че нашите клиенти да имат свежи, перфектни продукти.

Клиенти и потребители

Ние своевременно проверяваме складовите бази на нашите търговски партньори относно правилните условия за съхранение, за да предотвратим загуба на качество в магазините. По този начин потребителите могат да закупят продуктите ни със същото високо качество, което гарантираме.